تنبلی چشم یا آمبلیوپی یا lazy eye

2020-12-11T06:52:52+03:30By |تنبلی چشم|

  چه موقع گفته میشود که یک چشم تنبلی دارد؟ زمانیکه دید یک چشم تارتر از چشم دیگر باشد (از [...]