چه موقع گفته میشود که یک چشم تنبلی دارد؟

زمانیکه دید یک چشم تارتر از چشم دیگر باشد (از نظر کلینیکی اختلاف بیش از دو خط در تابلوی سنجش دید بین دوچشم تنبلی تلقی میگردد) مغز تصویر چشم واضح تر را ترجیح میدهد و در نتیجه تصویر چشم مغلوب را ندیده میگیرد.این امر باعث کاهش کارکرد سلول های بینایی سمت مغلوب میگردد.

درک تصویر در چشم تنبل

زمانیکه کیفیت تصاویر دو چشم متفاوت باشد مغز تصویر واضح تر را ترجیح میدهد.

عوامل ایجاد کننده :

  • عیوب انکساری اصلاح نشده ( نزدن عینک در کودکی)
  • انحراف چشم (استرابیسم)
  • بیماری های چشمی و مغزی مثل آب مروارید مادرزادی . هیدروسفالی و…
  • به طور کلی هر عاملی که مانع تشکیل تصویر واضح برروی شبکیه چشم و درک تصویر واضح گردد سبب تنبلی میشود.

 

درمان 

در درمان، سن عامل بسیار تعیین کننده است. هرچقدر در سنین پایین تر تنبلی تشخیص داده شود درمان سریع تر انجام میشود. البته در بزرگسالی هم این امکان وجود دارد بسته به علت تنبلی درمان متفاوت میباشد. شامل موارد زیر:

درمان تنبلی چشم

روش های درمان تنبلی چشم

  • عینک
  • ویژن تراپی
  • دارو
  • جراحی

 

چه موقع کودکم را برای معاینه چشم ببرم؟

اولین معاینه کودک در شش ماهگی باید انجام شود .در صورت سالم بودن معاینه دوم سه سالگی و معاینه سوم شش سالگی میباشد.

اپتومتریسیت زهرا دشتی

موسسه بینایی سنجی و عینک فراسو