تنبلی چشم یا آمبلیوپی یا lazy eye

  چه موقع گفته میشود که یک چشم تنبلی دارد؟ زمانیکه دید یک چشم تارتر از چشم دیگر باشد (از [...]