تنبلی چشم یا آمبلیوپی یا lazy eye

  چه موقع گفته میشود که یک چشم تنبلی دارد؟ زمانیکه دید یک چشم تارتر از چشم دیگر باشد (از نظر کلینیکی اختلاف بیش از دو خط در تابلوی سنجش دید بین دوچشم تنبلی تلقی میگردد) مغز تصویر چشم واضح تر را ترجیح میدهد و در نتیجه تصویر [...]