بینایی سنجی و عینک سازی فراسو

  • معاینه چشم و تعیین نمره عینک توسط اپتومتریست
  • تجویز لنز های رنگی و طبی
  • ساخت و فروش انواع عینک های طبی و آفتابی

ساعات کاریعینک سازی

شنبه تا پنجشنبه 10:00 – 21:00

ساعات کاریبینایی سنجی

شنبه تا پنجشنبه 17:00 – 20:00

به فراسو خوش آمدید

چشمان شما را یاری خواهیم کرد تا دنیا را بهتر ببینید.

معرفی اپتومتریست

اپتومتریست ها مراقبان اولیه سلامت بینایی هستند.

اپتومتریست زهرا دشتی

فراغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو انجمن علمی بینایی سنجی ایران

نظام پزشکی ب-1320

اپتومتریست زهرا دشتی